Sjösäkerhetskompaniet AB

Examination

Du kan här, som enskild, anmäla dig själv till provtillfälle för Förarintyg, Kustskepparintyg, SRC on line:  

Prov Pris/Person Maxtid
Förarintyg se www.nfb.a.se  1,5 h
Kustskepparintyg se www.nfb.a.se  2 h
Utsjöskepparintyg se www.nfb.a.se  2 h
Kanalintyg se www.nfb.a.se  1 h
Segla 1 - 3 se www.nfb.a.se  erbjuds enl ök
SRCse www.nfb.a.se1 h
För proven ansvarar Per Geijer, Torbjörn Kyller och Jonas Nordlöf, auktoriserade förhörsförättare av Nämnden för Båtlivsutbildning, NfB

De kunskapsfordringar som NfB vid varje tillfälle anvisar gäller, se vidare NfB kunskapsfordingar på deras hemsida www.nfb.a.se

För cirkelledare och övriga intyg skicka Epost enligt nedan

För bokning:

Klicka på "skicka meddelande" och ange:

Lokal

För "privatister" sker examinationen i Sjösäkerhetskompaniet AB's lokaler Edv. Schwartz plan 2 (T-bana Axelsberg + 400 m promenad)


Till Sjösäkerhetskompaniets startsida